Aulas virtuais de Debuxo Técnico

Debuxo técnico e xeometría dinámica

Aula de plástica

Cociña solar de concentrador parabólico Fresnel

Lámpada cerámica de leds

Invernadoiro xeodésico

Aulas virtuais de Tecnoloxía

Tecnoloxía na rede

Papilosear

Andar as crebas